Villkor

Allmänna villkor för uthyrning av husen / tomten på Löderups Äng i Löderup, Österlen, Skåne.

Som uthyrare är Vi skyldiga att se till att:


Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
Husen stämmer med beskrivningen. Försök att få allt på papper eller email för att undvika eventuella missförstånd.
Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
Du får disponera huset / husen / tomten från kl. 16 avtalad ankomstdag till kl 10 avresedagen, om inget annat bekräftats.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på webbsidorna.

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

När ska jag betala?

Om du bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20% av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.
Vid bokning 21 dagar eller färre innan ankomst, skall betalning ske omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?


Du kan avboka muntligen eller skriftligen till i-Strategi AB, 0705-757317 / anders@sjoberg.com. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än anmälningsavgiften på 20% av hyran.
Om du avbokar 40-30 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 50 % av hyran.
Om du avbokar 29-0 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.
Om du redan hunnit betala mer än du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från oss.

Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Detta tecknas enklast via ditt försäkringsbolag eller via Europeiska Reseförsäkringar.

Husdjur / Rökning

Husdjur är inte tillåtet att medta, inte ens om de enbart vistas utomhus. Rökning är inte tillåtet inomhus.

Åldersgräns

Lägsta ålder på ansvarig hyresgäst är 21 år. Alla sällskap vi hyr ut till måste ha minst fyra personer som är över 21 år.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller huset / husen / tomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig annat boende vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du har betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av huset / husen / tomten. I stället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att hyran sänks.
Om du har klagomål skall Du framföra dem till oss snarast, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall du anmäla omgående till oss så att vi får en chans att rätta till dem. Du har rätt att överlåta uthyrningen till någon annan i ditt ställe, och vi måste då godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kr.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda huset / husen / tomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda huset / husen / tomten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomt, än angivet vid bokning. Personer utöver det angivna antalet kan nekas tillträde.

Du måste betala slutstädning vid avfärd enligt prislista

Slutstädning kostar SEK 1.600 för hela gården. Hyr man husen för sig kostar det SEK 1.100 för gårdshuset, SEK 600 för flygeln och SEK 550 för lillstugan. Kunden ansvarar dock för att allt är undanplockat, diskat och återställt på sina platser enligt inventarieförteckning (eller satt i diskmaskinen).

Du måste betala elektricitet vid avfärd enligt verklig förbrukning

Vid avfärd betalas förbrukad elektricitet med SEK 1.50 / kWh. Gäller för bokningar med startdatum efter 2009-09-30.

Deposition

En deposition på SEK 5.000 i kontanter tas ut vid nyckelutlämning. Pengarna återfås vid återlämning av nyckel under förutsättning att allt är i samma skick som vid ankomsten.

Krig, naturkatastrof, strejk, m.m.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energi tillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalt med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

i-Strategi AB 556473-7095
Lilla Nygatan 7
211 38  Malmö
Tel 0705-75 73 17
anders@sjoberg.com